Eide, Brit Johanne, Ellen Os, og Ingrid Pramling Samuelsson. 2012. «Små Barns Medvirkning I Samlingsstunder». Nordisk barnehageforskning 5 (januar). https://doi.org/10.7577/nbf.320.