Løvgren, Mette, og Lars Gulbrandsen. 2012. «How Early and How Long?». Nordisk barnehageforskning 5 (januar). https://doi.org/10.7577/nbf.318.