Andenæs, Agnes. 2012. «Hvilket Barn? Om Barn, Barndom Og Barnehage». Nordisk barnehageforskning 5 (januar). https://doi.org/10.7577/nbf.316.