Moe, Randi, og Grete Nordvik. 2012. «Spor Etter kjønnsdiskurser I Barnehagepersonalets Praksisfortellinger». Nordisk barnehageforskning 5 (januar). https://doi.org/10.7577/nbf.314.