Stefansen, Kari. 2012. «Små Barns Livsverdener: Klassespesifikke Erfaringsrom?». Nordisk barnehageforskning 5 (januar). https://doi.org/10.7577/nbf.319.