Berge, Anita. 2012. «"Læring Er Bare å Ta Trinn for Trinn, Det Er Et Langt Steg Fra Begynnelse Til slutt&Quot;: Noen førskolelæreres Og grunnskolelæreres Beskrivelser Av læring Og læringsprosesser I Barnehage Og Skole». Nordisk barnehageforskning 5 (januar). https://doi.org/10.7577/nbf.312.