Blok Johansen, Martin, og Lisbeth Lunde Frederiksen. 2013. «Teori Og Praksis I De Danske Professionsuddannelser». Nordisk barnehageforskning 6 (april). https://doi.org/10.7577/nbf.578.