Gjervan, Ellen Karoline. 2013. «Lekens Dramaturgi - Nye Muligheter for Barneteatret?». Nordisk barnehageforskning 6 (mai). https://doi.org/10.7577/nbf.385.