Insulander, Eva, og Eva Svärdemo Åberg. 2014. «Vilken Kunskap erkänns I Det Systematiska Kvalitetsarbetet? Om oförenliga Tankestilar I Dagens förskola I Dagens förskola». Nordisk Barnehageforskning 7 (juli). https://doi.org/10.7577/nbf.779.