Hardardottir, Gudrun Alda, og Gyda Margret Petursdottir. 2014. «Gendering in One Icelandic Preschool». Nordisk Barnehageforskning 7 (mai). https://doi.org/10.7577/nbf.681.