Børhaug, Kjetil, og Dag Øyvind Lotsberg. 2014. «Fra Kollegafellesskap Til Ledelseshierarki? De Pedagogiske Lederne I Barnehagens Ledelsesprosess». Nordisk Barnehageforskning 7 (august). https://doi.org/10.7577/nbf.628.