Hogsnes, Hilde Dehnæs, og Thomas Moser. 2014. «Forståelser Av Gode Overganger Og Opplevelse Av Sammenheng Mellom Barnehage, Skole Og Sfo». Nordisk barnehageforskning 7 (april). https://doi.org/10.7577/nbf.625.