Hjort, Marie-Louise, og Niklas Pramling. 2014. «Den Blivande förskollärarens Formering. En Studie Av verksamhetsförlagda Handledningssamtal, Argumentationstraditioner Och Metaforik». Nordisk Barnehageforskning 7 (juni). https://doi.org/10.7577/nbf.610.