Eriksson, Anita. 2014. «Förskollärarens förtydligade Ansvar - En balansgång Mellan Ett Demokratiskt förhållningssätt Och Att utöva Yrkeskunskap». Nordisk barnehageforskning 7 (april). https://doi.org/10.7577/nbf.576.