Ahlskog-Björkman, Eva. 2014. «Interaktionens Betydelse för Barns lärande - En Studie Av Barns möte Med slöjd I förskolan». Nordisk Barnehageforskning 7 (juni). https://doi.org/10.7577/nbf.343.