Samuelsson, I. P. og Johansson, J.-E. (2009) Ā«EditorialĀ», Nordisk barnehageforskning, 2(1). doi: 10.7577/nbf.245.