Svendsen, S. (2014) «Improvisation – om pædagogens møde med barnet i æstetiske processer», Nordisk barnehageforskning, 8. doi: 10.7577/nbf.887.