Stokke, A., Weydahl, A. og Calogiuri, G. (2014) «Barn og fysisk aktivitet i barnehagen: Hvordan kan aktivitetsnivået dokumenteres?», Nordisk barnehageforskning, 8. doi: 10.7577/nbf.717.