Hognestad, K. og Bøe, M. (2014) «Knowledge Development through Hybrid Leadership Practices», Nordisk barnehageforskning, 8. doi: 10.7577/nbf.492.