Kasin, O. og Vaagan Slåtten, M. (2015) «Likestilt og forskjellig? Om menn og likestilling i barnehagen», Nordisk barnehageforskning, 9. doi: 10.7577/nbf.1212.