Winger, N. og Eide, B. J. (2015) « Retrospektivt blikk på hverdagslivet i en småbarnsgruppe»., Nordisk barnehageforskning, 9. doi: 10.7577/nbf.688.