Fasting, M. L. (2015) «Klatring i trær og hyttebygging: - om barns lek og lekesteder ute», Nordisk barnehageforskning, 10. doi: 10.7577/nbf.1431.