Ackesjö, H. (2015) «Den komplexa väven Att organisera för barns övergångar till och från förskoleklass», Nordisk barnehageforskning, 11. doi: 10.7577/nbf.1323.