Nordvik, G. og Alvestad, M. (2015) «Danningsbegrepet i barnehagenes årsplaner – en diskursanalytisk tilnærming», Nordisk barnehageforskning, 11. doi: 10.7577/nbf.1244.