Otterstad, A. M. og Nordbrønd, B. (2015) «Posthumanisme /nymaterialisme og nomadisme - affektive brytninger av barnehagens observasjonspraksiser», Nordisk barnehageforskning, 11. doi: 10.7577/nbf.1214.