Eriksson, A., Beach, D. og Svensson, A.-K. (2015) «Förskolechefens ansvar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv», Nordisk barnehageforskning, 11. doi: 10.7577/nbf.1204.