Alvestad, M. og Berge, A. (2009) «Svenske førskolelærere om læring i planlegging og praksis relatert til den nasjonale læreplanen», Nordisk barnehageforskning, 2(2). doi: 10.7577/nbf.346.