Nygård, M. (2015) «Kvalitet i læring i barnehagen. En analyse av styringsdokumenter fra OECD og Norge», Nordisk barnehageforskning, 11. doi: 10.7577/nbf.856.