Reinertsen, A. B. (2016) «Hva er det med Irma?», Nordisk barnehageforskning, 12. doi: 10.7577/nbf.1630.