Fløtten, K. A. (2016) «- og så fikk dem se en rein! Ulike tilnærminger til hverdagslig pedagogisk virksomhet i barnehager i samisk-lulesamisk område i Norge»., Nordisk barnehageforskning, 12. doi: 10.7577/nbf.1564.