Moxnes, A. R. (2016) «Refleksjon i barnehagelærerutdanningen», Nordisk barnehageforskning, 12. doi: 10.7577/nbf.1563.