Björklund, C., Nilsen, M. og Pramling Samuelsson, I. (2016) «Berättelser som redskap för att föra och följa resonemang», Nordisk barnehageforskning, 12. doi: 10.7577/nbf.1550.