Slettner, S. og Gjems, L. (2016) «Litterasitetsfremmende samtaler i barnehagen», Nordisk barnehageforskning, 12. doi: 10.7577/nbf.1378.