Jæger, H. (2016) «Å LESE MEDIETEKSTER PÅ IPADEN. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet», Nordisk barnehageforskning, 12. doi: 10.7577/nbf.1363.