Jonsson, A. (2016) «Förskollärares kommunikation med de yngsta barnen i förskolan: med fokus på kvalitativa skillnader i hur ett innehåll kommuniceras»., Nordisk barnehageforskning, 12. doi: 10.7577/nbf.1232.