Frønes, M. H. (2017) «Observasjonens betydning i den profesjonelle praksis», Nordisk barnehageforskning, 14. doi: 10.7577/nbf.1984.