Nome, D. Øystein (2017) «De yngste barna og tingene deres – en ANT-analyse av lek i småbarnsavdelinger», Nordisk barnehageforskning, 14. doi: 10.7577/nbf.1800.