Thulin, S. (2010) «Barns frågor under en naturvetenskaplig aktivitet i förskolan», Nordisk barnehageforskning, 3(1). doi: 10.7577/nbf.255.