Sæbbe, P.-E. og Samuelsson, I. P. (2017) «Hvordan underviser barnehagelærere? Eller gjør man ikke det i barnehagen?», Nordisk barnehageforskning, 14. doi: 10.7577/nbf.1731.