Ackesjö, H. (2010) «Förskoleklasslärare som gästarbetare: Gränsmarkeringar via sociala stängningar», Nordisk barnehageforskning, 3(1). doi: 10.7577/nbf.253.