Nordvik, G. K. og Vatne, B. (2017) «Eksamensoppgaver i barnehagelærerutdanningen i lys av formålet om en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning», Nordisk barnehageforskning, 16. doi: 10.7577/nbf.1749.