Øvrebø, E. M. og Andreassen, B. O. (2017) «Religiøse spiseforskrifter i barnehagen. En kvalitativ undersøkelse om barnehagers strategier for tilpasning i møte med islamske spiseforskrifter», Nordisk barnehageforskning, 16. doi: 10.7577/nbf.1736.