Haugset, A. S. (2018) ┬źInstitusjonelt eiermangfold og et likeverdig barnehagetilbud┬╗, Nordisk barnehageforskning, 17(1). doi: 10.7577/nbf.2410.