Alnervik, K., Öhman, C., Lidén, E. og Nilsson, M. (2018) «Barn och vårdnadshavares minnen av deltagande i pedagogisk dokumentation», Nordisk barnehageforskning, 17(1). doi: 10.7577/nbf.2342.