Giske, R., Tjensvoll, M. og Dyrstad, S. M. (2010) «Fysisk aktivitet i barnehagen: Et casestudium av daglig fysisk aktivitet i en avdeling med femåringer», Nordisk barnehageforskning, 3(2). doi: 10.7577/nbf.257.