Fauske, R. (2018) «‘Det er berre sånt som vi gjer på dyr. Vi gjer det ikkje på menneske’ – Interaksjon og forhandling om eksistensielle spørsmål i barnehagen», Nordisk barnehageforskning, 17(1). doi: 10.7577/nbf.2234.