Furholt, A. (2018) «Kunstnarar i barnehagen – estetiske erfaringar av høg kvalitet?», Nordisk barnehageforskning, 17(1). doi: 10.7577/nbf.1794.