Pramling Samuelsson, I. (2019) «Jan-Erik Johansson - en forskare som vill göra skillnad», Nordisk barnehageforskning, 18. doi: 10.7577/nbf.3420.