Os, E. og Winger, N. (2019) «Blikk for barn», Nordisk barnehageforskning, 18. doi: 10.7577/nbf.3419.