Eide, B., Winger, N. og Wolf, K. D. (2019) «Alt henger sammen – Hverdagslogistikk og små barns muligheter for tilhørighet i barnehagen», Nordisk barnehageforskning, 18. doi: 10.7577/nbf.2688.